EFT de theorie

Het basisuitgangspunt bij EFT luidt dat: 

“Alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring in ons energiesysteem”.

Anders verwoord betekent dit.

“ Dat alle emoties die als negatief worden ervaren het gevolg zijn van niet goed verwerkte emoties die daardoor middels vegetatieve reacties in het lichaam voelbaar blijven”.

Het basisrecept waarmee gewerkt wordt is in feite een combinatie van al langer beproefde behandeltechnieken als NLP, Mindfulness, Bodyscan, Acupressuur en EMDR.

Welke tot doel hebben het traceren van als negatief ervaren gebeurtenissen, gedachten en emoties, deze te benoemen, fysiek te ervaren en tegelijkertijd lichamelijk te beïnvloeden middels het kloppen op acupunctuurpunten en een goede ademtechniek om het vegetatieve zenuwstelsel tot ontspanning te brengen en zodoende de negatieve emotie te neutraliseren.

Is EFT wetenschappelijk onderbouwd?                                                                                                       

De ontdekking van EFT was empirisch en toevallig. Sindsdien is er in de praktijk over de hele wereld heel veel mee gewerkt en zijn er steeds meer wetenschappelijke studies opgestart. De resultaten waren zo snel en soms wonderbaarlijk dat het ook door meerdere beroepsgroepen toegepast ging worden. Via onderstaande link is hierover veel te vinden.

http://www.eftuniverse.com/research-and-studies/eft-research

Waar helpt EFT voor?

We zouden een hele lijst van diagnoses kunnen opsommen die een enorm uitgebreid bestrijken maar kort samen gevat is het aangrijpingspunt van behandeling in het lichaam het vegetatieve zenuwstelsel dat onder andere intensief betrokken is het ontstaan en beleven van emoties. Emoties die op de een of andere manier niet soepel verwerkt zijn, laten hun sporen na in het emotionele brein en zullen tijdens het leven hun aanwezigheid laten voelen middels spierspanningen, ademhalingsproblemen, onrustige gedachten, angsten van allerlei aard e.d.. Hoe meer iemand door allerlei oorzaken emotioneel overbelast raakt hoe meer het lichaam als een onveilig huis voelt en de psyche overprikkelt raakt. Dat heeft zijn effect in allerlei lichamelijk klachten, psychische onevenwichtigheid, prestatievermindering, leerproblemen,verslavingen en angsten. In de conventionele gezondheidzorg heeft al deze problematiek een eigen specialisme waarbij er diverse etiketten worden opgeplakt terwijl het aan de basis in een groot deel van de gevallen door hetzelfde mechanisme wordt veroorzaakt, namelijk een disbalans in het vegetatieve zenuwstelsel.

 

Wat is de successcore van dez methode?                                                                                              

Als niet professionals deze techniek in de vingers hebben dan is het al mogelijk dat er een resultaat is van 50% van de gevallen waarin ze het toepassen. Belangrijk is dat men leert bewust te zijn op de eigen emoties, gedachten en een lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. In handen van professionals kan de successcore oplopen tot 80% à 90%. De kwaliteit van de professional EFT therapeut is van een enorm grote invloed op het resultaat van de behandeling. Veel ervaring met EFT, veiligheid, inlevingsvermogens, psychologische vaardigheden en een goed oog hebben voor lichaamstaal zijn o.a. de voornaamste kwaliteiten waar een therapeut aan dient te voldoen.

Hoe lang duurt een behandeling?                                                                                                             

Of een behandeling kort of lang duurt hangt voor een groot deel af van de vraag waarmee iemand met EFT begint. Er zijn , zoals we dat noemen, eenmalige sterk emotionele gebeurtenissen waar iemand snel van verlost wil zijn. In zo’n geval zijn soms na een of twee sessies de problemen opgelost. Het kan ook zijn dat er een probleem meer gecompliceerd en traumatiserend is en dat er meer sessies noodzakelijk zijn. In vergelijking met conventionele cognitieve behandelmethoden waarbij gesprekstherapie wordt toegepast zijn de resultaten met de energetische aanpak vaak heel effectief en in een veel kortere tijd bereikt. Het toepassen van EFT in het eigen dagelijks leven zou een levensstijl moeten zijn om altijd emotioneel ‘de boel’ op orde te hebben en constant lekker in je vel te kunnen zitten.

Zijn de positieve effecten blijvend?                                                                                                                 

Zo gauw in het emotionele brein een ervaring/emotie van zijn blokkerende lading is ontdaan, staat die ervaring ook niet meer als bedreigend of machteloos te boek en zal dat gedragsmatig ook geen probleem meer geven. Het leven is altijd een voortdurende stroom van ervaringen en emoties en soepeler we daar mee om kunnen gaan hoe meer we lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Het grootste deel van mensen met angststoornissen houden dit voor de omgeving geheim en misschien ontkennen ze dat ook nog wel voor zichzelf. Een beproefd recept om in nog grotere problemen te komen omdat ontwijkgedrag en ontkenning grote stressoren zijn.

Werkt EFT ook wanneer iemand er sceptisch over is?                                                                             

Het zou me eerlijk gezegd verbazen als iemand direct overtuigd zou zijn van al de beweringen die EFT doet. Het is nogal wat. Als dit waar is, waarom lopen er dan nog zoveel mensen jaren bij artsen en psychologen?Waarom wordt er nog zoveel medicatie geslikt? Waarom zijn er nog zoveel mensen in de problemen terwijl deze techniek voorhanden is? Vragen die ik mijzelf ook allemaal gesteld heb. Omdat ik ook als klinisch fysiotherapeut veel werk met chronische pijn en onbegrepen klachten, sta ik altijd open voor nieuwe inzichten. Toen ik met EFT begon te experimenteren ontdekte ik al snel de verrassende effecten en ben ik me erin gaan verdiepen om het werkingsmechanisme van deze methode te doorgronden. Het was voor mij toch belangrijk om in mijn werkomgeving een goed gegronde verklaring te vinden waarover ik met artsen kan communiceren, ik geloof namelijk zelf ook niet in toverij. Natuurlijk ontmoet ik dagelijks sceptische reacties als ik EFT ter sprake breng maar een eerste demonstratie en de eigen ervaring doet dit vaak al snel verdwijnen. Het mooie van EFT is ook dat je er niet in hoeft te geloven. Als iemand zich echter weigert open te stellen om het een kans te geven zal een goed resultaat uitblijven. Dan zal het van de ervaring, de kwaliteit en de creativiteit van de therapeut afhangen hoe daar toch op een speelse manier een geloofwaardige toegang in te vinden.

Geluk is niet de afwezigheid van tegenslagen,maar het vermogen om er mee om te kunnen gaan.
Steve Marabole

Disclaimer:
Al deze informatie heeft niet de intentie om zonder consulteren van een professional op medisch of psychologische terrein een diagnose te stellen.