Wat is een fobie

Voor onze doeleinden definiëren we een fobie als:
een “overmatige angst” die de normale voorzichtigheid te boven gaat.

Onze angsten zijn belangrijk en essentieel…tot een bepaald punt. Ze zijn belangrijk voor onze overleving. Zonder angsten zouden we in zeven sloten tegelijk lopen, zomaar een drukke weg oversteken, of ander onverantwoord gedrag vertonen.

Angsten zijn automatismen die snel opkomen wanneer er gevaar dreigt. ‘Ze trappen ‘voor ons op de rem, nog voordat wij het zelf beseffen, en verhinderen dat ons iets overkomt. Angst is een natuurlijke overlevingsrespons die ons in de evolutie heeft gebracht waar we nu zijn.

Soms maken ze echter overuren en treden ze buiten de grenzen van de normale voorzichtigheid en creëren een onnodige angstrespons.
Muizen zijn volstrekt ongevaarlijk en het is wat overdreven als je bij het zien van een muis een hevig kloppend hart, misselijkheid, hoofdpijn, overgeven, of dergelijke symptomen gaat ervaren.
Deze laatste reacties zijn volslagen nutteloos omdat ze u niet meer bescherming bieden dan een normale voorzichtigheid. Dus zijn het ‘overmatige angsten’ en deze bezorgen de fobische persoon alleen maar een hoop ellende. Het nutteloze gedeelte, het gedeelte dat verder gaat dan de gewone voorzichtigheid, noemen we de fobie.

Het fascinerende aan EFT is in dit opzicht dat dit het fobische gedeelte van een excessieve angst elimineert, maar de normale voorzichtigheid en natuurlijke instincten intact laat.

Het doet er niet toe hoelang de fobie al bestaat en hoe intens de fobie is, EFT werkt hetzelfde bij alle fobieën.
Dat is meestal voor de meeste mensen een grote verrassing omdat de traditionele wijsheid zegt dat langdurige, intense angsten en fobieën “diep ingesleten zijn” en dat het dus wel maanden of jaren kan duren voordat die opgelost kan worden.

Dat geldt niet voor de behandeling van EFT

“De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring van het energiesysteem van het lichaam.”

Welnu, alle fobische reacties, alles wat maar enigszins met angst te maken heeft is een negatieve emotie en daar treedt een verstoring in het energiesysteem bij op.( de adrenaline respons)
Dat betekent dat een oplossing van het probleem makkelijk te bereiken is. Elimineer deze energetische verstoring en de fobie zal tot nul verminderen. Geen hoofdpijn meer, geen bonzend hart. De emotionele lading zal geneutraliseerd zijn.

Ons gereedschap hiervoor is het EFT basisrecept. Na een paar rondjes zou het probleem opgelost moeten zijn. Hoeveel ronden u nodig heeft hangt af van het aantal aspecten dat aan uw fobie verbonden zit.

Aspecten zijn zeer belangrijk

Aspecten zijn verschillende onderdelen van een probleem die samen bijdragen aan de emotionele lading. Iemand kan bijvoorbeeld grote moeite hebben met muizen. Nu wordt het EFT protocol toegepast op de angst voor muizen. De emotionele respons van de cliënt is gezakt tot 0 en er wordt verondersteld dat het probleem dan over zal zijn.

Vervolgens ziet deze cliënt na verloop van tijd, als hij de keuken in loopt, een muis voor zijn voeten wegschieten en hij schrikt zich een ongeluk en ervaart weer de intense fobische reactie.

Is de behandeling dan fout gedaan of nutteloos geweest ?
Werkt EFT niet bij deze persoon?

Wat we kunnen zeggen is dat de behandeling niet grondig genoeg is geweest omdat er een aspect over het hoofd is gezien namelijk het aspect van een bewegende muis. Sommige mensen worden pas hyper als zij het snelle bewegen van een muis zien, een ander al bij het zien van een muizenstaartje. Dit zijn dus allemaal verschillende aspecten waar apart weer op getapt moet worden tot ieder aspect apart tot 0 is gereduceerd.

De meeste fobieën bestaan uit een aspect en dus zullen 1 of 3 ronden met het basisrecept doorgaans voldoende zijn om de klus te klaren. Binnen een paar minuten zal de fobie verdwenen zijn en hoogstwaarschijnlijk nooit meer opduiken.

Op dit moment weet u nog niet uit hoeveel aspecten uw fobie bestaat. Toch kunnen we beginnen. Als uitgangspunt nemen we gewoon aan dat uw fobie meerdere aspecten heeft, we behandelen ze allemaal een voor een totdat elke angstige reactie uitblijft Vervolgens draait u een innerlijke film af waar uw angst in voorkomt en als u bij zien rustig en kalm kan blijven dan weet u dat u klaar bent en dat alle relevante aspecten afdoende zijn behandeld.

Blijft het probleem bestaan vraag dan advies bij een ervaren EFT trainer / practitioner