EFT en psychologie

EFT het derde stukje van de puzzel

Iedereen “weet” of gaat er van uit dat psychische problemen grondig en intellectueel ontleed moeten worden en dat het een pijnlijk en een tijdverslindend proces kan zijn. We zijn nu zover dat we moeten accepteren dat de conventionele psychologie goed is in het onderzoeken van het emotionele probleem, maar het kan ons in feite moeilijk helpen om helemaal van het probleem af te komen. Uiteindelijk leert de conventionele therapie om met het probleem om te gaan.

Vaak blijft nog steeds de pijn en het verdriet over de betreffende gebeurtenissen, die we nu echter wel begrijpen, maar waar we dan maar mee moeten leren leven. Waarom heeft gespreks of cognitieve therapie het probleem dan niet opgelost?

Het antwoord ligt in het feit dat conventionele therapie goed is in het identificeren en het uiteen rafelen van een psychisch probleem, maar het werkt niet op de onderliggende energetische emotionele imprint in onze emotionle hersengebieden en neutraliseert deze dus ook niet. Volgens de Energetische Psychologie is de energetische trigger echter wel de echte oorzaak die de fysieke pijn of het geestelijke ongemak in stand houdt.

– Dus hoe knapt iemand nou op?
– Hoe gaat iemand zich nu beter voelen en dus anders gedragen?
– Hoe wordt er nu voor gezorgd dat ook de emotionele pijn verdwijnt?

Uit de talloze, succesrijke praktijkervaringen kunnen we zeggen dat de toepassing van de
Emotional Freedom Techniques hierbij uiterst effectief en blijvend werkt.

Het basisrecept van E.F.T. waar deze techniek uit is opgebouwd is een integratie van al langer beproefde behandelmethodieken als; NLP, mindfulness, Bodyscan, acupressuur, E.M.D.R. In combinatie heeft dit tot doel negatieve ervaringen te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door mechanische beinvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel, middels het meridiaan systeem, energetisch te neutraliseren.