EFT de verkorte vorm voor kinderen

-Tap met drie vingers tussen de beide wenkbrauwen, net boven de neus.
-Tap met je vingers midden onder het oog op het bot van de oogkas.
-Tap op het hele hoofd met de vingertoppen of met de platte hand.
-Tap met de vlakke hand of vuist links en rechts op het borstbeen tussen beide sleutelbeenderen.
-Tap met je vlakke hand op de binnenzijde van beide polsen.
-Tap met de vlakke hand op de binnenzijde van het onderbeen net boven de enkel

Zorg voor een goed en veilig contact met het kind (rapport)
Praat met het kind over de gebeurtenissen van de dag zowel de positief en de negatief ervaren momenten , b.v. op school.
Als zij daarover praten en een emotionele respons laten zien volg dan de bovenstaande procedure, tap of wrijf lichtjes over deze plekken.
Laat het kind ervaren dat het geaccepteerd wordt met zijn gevoelens.
Dat wil zeggen dat deze gevoelens niet verkeerd zijn, het zijn haar of zijn subjectieve belevingen.
Het accepteren is van het grootste belang
Laat het kind ook uitspreken dat het OK is, of kei gaaf, of vet cool.
Blijf zoveel mogelijk in de belevingswereld van het kind.
Een kinderleven zit vol kleine traumaatjes, soms ook van onschuldige aard maar voor een kind even reëel, eng, angstig of beschamend. Daar kunnen wij, als volwassenen, geen oordeel over geven.

Als de gevoelens naar boven komen, vraag dan alleen, geef geen adviezen of oordelen. En tap of wrijf op de bekende plekken. Bij een kind zijn de spanningen snel weer weg, dus lang hoeft de behandeling niet te duren. Meestal hebben er zich nog geen andere aspecten gevormd die het probleem ingewikkeld kunnen maken, zoals bij ouderen.

Als je als ouder of docent geïrriteerd bent door je kind of leerling, tap dan eerst op jezelf en zorg dat je kalm wordt. Bekijk daarna wat er nog over is van je spanningen.
Misschien dat je dan al niet meer voor het kind hoeft te tappen.