EFT voor ouder, onderwijzers

Het ‘storende’ gedrag van kinderen roept het gedrag van ouders en docenten op en visa versa.
Deze spiraal kan tot zeer vervelende en vaak onwerkzame situaties leiden. E.F.T. is een zeer effectieve methode om, bij gebruik, de negatieve emoties zoals ergernissen en kwaadheid van ouders en docenten te verminderen. De invloed die dat heeft op de onderlinge communicatie zal ook het gedrag van de kinderen en de sfeer positief beïnvloeden zodat er vanuit een ander
gevoel met elkaar omgegaan wordt. Wij, als volwassenen, realiseren ons vaak onvoldoende hoeveel we zelf bijdragen aan het ‘storende’ gedrag van onze kinderen.

Het op de hoogte zijn en leren toepassen van de Emotional Freedom Technieken levert u dan ook een aantal zeer aanbevelingswaardige voordelen op namelijk:

-Leert de eigen spanning te reduceren bij stress in de klas
-Leert je eigen reacties ten opzichte van je kind te hanteren.
-Het geeft u weer een groter gevoel van rust..
-Leert kinderen de eigen angsten en examenvrees te reduceren.
-Leert uw kinderen los te komen van hun frustraties over b.v. hun dyslexie en onrust.
-Leert kinderen te helpen meer gelukkig en succesvol te zijn.
-Zorgt dat kinderen zich weer beter kunnen concentreren.

E.F.T is op makkelijke, speelse en creatieve manier aan kinderen te leren.

Een veel voorkomend neveneffect van het gebruik van EFT is dat de fysieke klachten zoals; hoofdpijn, rugpijn, benauwdheid en allergieën minder worden.

Als ouder heb je met E.F.T. een gereedschap om:
-Emotioneel vrij te worden van negatieve gevoelens over het gedrag of het presteren van je kind,
-om meer van je ouderschap te genieten en je kinderen een beter welzijnsgevoel te geven.

Als docent heb je met E.F.T. een gereedschap in handen:
-Om kinderen in de klas een zelfhulp techniek te leren waar ze hun faalangst, onrust, agressieve gevoelens of gevoelens van minderwaardigheid mee kunnen verminderen of zelfs op te lossen.
Het is zelfs in de klas aan de hele groep te leren voor het bewerkstelligen van rust en een betere concentratie. Tussen de lessen door in de groep of individueel toe te passen.
-Als onderwijzer is E.F.T tevens zeer goed bruikbaar om de eigen stress in de klas te kunnen reguleren.

Als kind heb je met E.F.T. een gereedschap in handen om:
-Te leren concentreren, met je kwaadheid, onrust en frustratie om te gaan en je eigen motivatie te vergroten.