Leerstoornissen

Kinderen met leerstoornissen o.a. door dyslexie en ADHD, worden al frequent in hun jonge leven geconfronteerd met veel negatieve emoties b.v. van onmacht en faalangst. Als het niet op tijd een diagnose krijgt waardoor het leren een probleem is, zal het kind vaak ook ten onrechte straf of met andere onrechtvaardigheden geconfronteerd worden.

Het kind hoort waardeoordelen over zich uitspreken die het onterecht vindt. Het is niet lui maar doet juist zijn uiterste best, echter regelmatig met beperkte resultaten.

Als er niet of onvoldoende met de leerbeperking rekening wordt gehouden zal de lust in het leren snel minder worden. “Het kan het immers toch nooit goed doen”!!!

Bij een slechte begeleiding zal dit gedragsproblemen tot gevolg hebben waardoor het kind nog meer negatiefs over zich heen zal krijgen. Meesters en juffrouwen zijn altijd boos op hem. De ouders zijn voortdurend aan het vitten en zitten het achter de broek. In de groep worden ze een buitenbeentje en kunnen ze sociaal geïsoleerd raken.
Zie hier het drama van het getraumatiseerde kind.

Als er bij zo’n kind naar negatieve issues en emoties gezocht wordt hoef je niet lang te zoeken, het zit er vol mee. Kwaadheid, schaamte, schuldgevoel, frustratie, angsten, verdriet. Hier is goed werk te doen met de Emotional Freedom Technieken. Het vereist echter wel zeer goede contactuele eigenschappen en een creatieve vaardigheid om het wat bijzondere E.F.T.’spel’ op een aantrekkelijke manier voor het kind toe te passen.

Het is voor een kind überhaupt altijd goed zijn als de ouders op de hoogte zijn de E.F.T. methode. Het kind maakt altijd wel wat mee waar het last van kan blijven houden. Iedere avond bij het naar bed gaan zou het te adviseren zijn om de dag door te spreken en als en kwade of verdrietige stemmingen naar boven komen de energiepunten te tappen of er overheen te wrijven. Op een manier die prettig is voor het kind.

Een kind reageert daar vaak veel sneller op dan een volwassene en het hoeft dan ook niet lang te duren. Zodoende gaat het kind altijd rustig slapen.

Het zou mooi zijn als deze techniek aan de kinderen op een speelse wijze geleerd zou worden. Ze hebben dan een fantastische zelfhulp techniek waarmee ze zichzelf voortdurend in balans kunnen brengen.