P.T.S.S

Post Traumatisch Stress Syndroom

Onderzoek en mijn dagelijkse praktijk heeft aangetoond dat het toepassen van EFT bij slachtoffers van seksueelmisbruik en straatgeweld en bij betrokkenen van terreur en oorlogshandelingen en verkeersongevallen grote en blijvende genezende resultaten oplevert in vergelijking met de conventionele traumatische hulp.

In de oorlogsgebieden in Kosovo en Israël zijn daar goede resultaten mee behaald.

Lees hierover: www.energypsychologyinteractive.com

brain_clouds3

Het artikel:” Research on the effectiveness of Energy Psychology”

Een ander groot voordeel is dat er met EFT grote groepen tegelijk behandeld kunnen worden

Onder andere met de techniek van de “Borrowing Benefits”

Grote voordelen hiervan zijn dat het :

  • Snel werkt
  • Mensen worden getraind in zelfhulp wat ze onafhankelijker maakt van hulpverleners.
  • Minder medicatiegebruik
  • Het is zeer kostenbesparend
  • De resultaten zijn blijvend