symptomen P.T.S.S

De tijd heelt niet alle wonden

Dit is de benaming van een groep symptomen en gevoelens, welke refereren aan ervaringen welke betrekking hebben op oorlogstijd of dodelijke angst en behelst problemen als:

Indringende symptomen als:

  • Nachtmerries
  • Spontane herinneringen van de ervaring
  • Flashbacks

Vermijdingsgedrag

  • Emotionele verdoving
  • Onthechting / terugtrekking uit het dagelijks leven
  • Vermijding van angst stimulerende situaties of mensen

Symptomen van opwinding

  • Overprikkelbaarheid
  • Woede uitbarstingen
  • Heftige schrikreacties

Een meer voorkomende en minder ernstige versie van dit probleem is een deel van de wereldwijde menselijke ervaring van traumatische stress. De stressvolle gebeurtenis hoeft niet verbonden te zijn met bijvoorbeeld de angst om het leven te verliezen, maar het slachtoffer heeft wel een dusdanig indringende ervaring dat deze op de een of andere manier is geëtst in het emotionele neurologische systeem.

We lijden overduidelijk vanwege een heel bepaalde gebeurtenis. Dit kan een ongeluk zijn, een aanval of een ervaring waarbij we erg bang en hulpeloos zijn geweest. Soms is het een optelsom van stressvolle ervaringen in de loop van de tijd in verschillende omstandigheden.

Ervaring van pijn en vrees in de kindertijd in een “normale” ontwikkeling kunnen onderdrukte emoties veroorzaken en de emotionele ontwikkeling blokkeren. Dit is het centrale idee achter het boek van de psychotherapeute Alice Miller “Het drama van het begaafde kind”. Wat dat betreft hebben we allemaal traumatische ervaringen en herinneringen die het waard zijn aangepakt en behandeld te worden als zij de onderliggende oorzaak zijn van problemen in het heden en die vaak buiten ons bewustzijn liggen.